top of page

Hvorfor Mind&Movement?

Mind&Movement er grundlagt på ideen om, at netop disse to ting, ikke kan adskilles. Den fysiske bevægelse vi gør med kroppen, frigiver noget i sindet og ligeledes påvirker vores sindstilstand, hvordan vores krop agerer. 

I hinanden fandt vi, at vi havde en fælles forståelse for menneskers forunderlige forskelligheder. Hvilket vi i vores praksis hylder, da det netop er dét, der giver mennesker et rigt liv, viden, medmenneskelighed og forståelse. 

Vi fandt at der altid er en grund til det enkelte menneskes lidelse, og i den forbindelse negative energier der spredes til medmennesker. Årsagerne kan være mange, nogle kulturelle, andre stammer fra opvæksten, eller noget helt tredje. 

Når vi ikke har det godt i sindet, bliver kroppen påvirket. Vi kan have svært ved at være med sindsstemningerne og de kropslige fornemmelser. Vi prøver ofte at komme af med dem til vores medmennesker, fordi vi har svært ved at tage fat om det selv. 


Vi oplever at mange mennesker bruger meget energi på at være “rigtige” og agere “rigtigt”, og gennemgående føler sig forkerte. De sætter uhyrligt store krav til dem selv, for at opnå at være mere værd. Vi ser at mange søger anerkendelse i deres omgivelser, men er samtidig bange for at vise deres naturlige sårbarhed.


Vi ser at fælles bestemmelser, politiske og mediebaserede kræfter desværre understøtter og i mange tilfælde skaber dette livs- og menneskesyn.


Vi har begge haft en opvækst, hvor vi oplevede os selv som forkerte og at vi ikke passede ind. Vi havde begge tendenser til at lukke af for vores følelsesliv, fordi det gjorde for ondt at møde på det tidspunkt. Men, som det sker for rigtig mange, dukkede det op til overfladen igen senere i livet. Her valgte vi så at møde det og tage os af det, selv om det har været en svær opgave og stadig kan være det.


Gennem Mind&Movement fandt vi støtte i hinanden til at møde og arbejde med de udfordringer, vi oplevede i os selv. Vi fandt grundlaget til at give de erfaringer videre som en vigtig skabelon for et liv, hvor de faglige input er vigtige bestanddele, men aldrig kan erstatte det, vi rent faktisk finder i kernen af os selv.


Vores formål er at hjælpe mennesker, til et sundere og mere meningsfyldt liv. Et liv med mere glæde, frihed og energi. Men også et liv med accept af at rumme sig selv, som det hele menneske man er, med hele følelses-spektret.

Vi gør brug af forskellige former for anerkendt meditation, terapi og bevægelse, hvor vi med respekt, guider det enkelte menneske, ud fra de særlige behov der måtte være.


Det kan fx. være:

  • Håndtering af stress og langvarig smerte, spændinger og hovedpine.

  • At komme videre fra svære livssituationer og følelsesdilemmaer.

  • Fornyet energi og motivation til ønskede forandringer.

  • Ro, balance og overblik i livet.


Desuden arbejder vi hver især med problemløsning og følelsesmæssige udfordringer, enten gennem bevægelses-terapi ved Dennis eller gennem hypnose og naturterapi ved Ane, og vi har begge samtale-terapien som et supplement.

Vores aktiviteter foregår i grønne landlige omgivelser med bålsted, nærliggende skov, hede og å-landskab. Derudover har vi Terapi-rummet og Høloft-salen.

bottom of page